Gaziantep Üniversitesi İŞKUR Üzerinden 139 İşçi Alımı Yapacak!

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü İŞKUR'dan 139 işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR açık iş ilanlarından yayınlanan son dakika ilanları kapsamında alımı yapılacak işçilere başvuru şartları da belirlendi.

Gaziantep Üniversitesi İŞKUR Üzerinden 139 İşçi Alımı Yapacak!

Adaylar başvurularını 13 Aralık 2021 tarihine kadar yapacaklar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapacak adaylar İŞKUR e- şube üzerinden yapabilecekler. İş ilanlarına başvuracak iş arayanlar, İŞKUR E-şube üzerinden giriş yaptıktan sonra üst menüde yer alan İş Arayan bölümünde Açık İş ilanları menüsüne tıklayacaklar. Arama sayfasında işyeri unvanı bölümüne “Gaziantep Üniversitesi” yazıp arattıktan sonra güncel iş ilanları yayınlanacak.

Adaylar buradan istedikleri unvanlara başvuru yapabilirler. İşte alım için başvuru şartları aşağıda listelendi.

I) GENEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3)  İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

4)  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8)  Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

9) Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11)  İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak,

şartları aranır.

II) ÖZEL ŞARTLAR:

1- 3308 sayılı kanuna göre meslekte kalfalık veya ustalık belgesi ya da M.E.B onaylı mesleki sertifikaya sahip olmak,

2- İş yerlerinde bu iş ile ilgili en az 2 yıl süreli olarak deneyimli olmak,

3- Ustalık ve hijyen belgesine sahip olmak,

4- 18 -50 yaşları arasında olmak,

5- Emekliliğe hak kazanmış veya emekli olmamak,

6- Askerliğini yapmış veya muaf olmak (Erkek adaylar için)

7- En az ilkokul, en çok lisans mezunu olmak,

8- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,

Kura İşlemleri ve Sonuçların duyurulması ;

İŞKUR tarafından Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilen başvurular arasından ilan edilen açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 17.12.2021 tarihinde, saat 10:00 ‘da  Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonunda yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

Kadro dağılımı aşağıdaki gibidir

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 17:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER